Warto przeczytać

Na tej stronie znajdziesz tematy, które niezależnie od sytuacji rynkowej nie powinny ulec większej dezaktualizacji, bądź przy odrobinie pracy łatwo je zaktualizować i wykorzystać dla własnych celów. Stanowią minimum wiedzy technicznej i ekonomicznej, bez której ryzyko inwestowania znacznie wzrasta.

Miłej lektury :)

          Inwestycje w akcje:

          Najczęściej popełniane błędy na giełdzie:
          Ekonomia i gospodarka:
       


---------------------------------------
Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).