Niedźwiedzim okiem


 Hossa? bessa? Dołek? Korekta? Horyzont. Pytania zaprzatają myśli, poszukiwanie analogi, któż dzis nie chciałby poznać "jutra"? Zwłasza, iż jego znajomość jest wymierna. To tyle słowem wprowadzenia (takowe przecież musi być).
Do rzeczy! Przed oczyma szkic, można powiedzieć dzieło George'a Tritch'a ...It’s indeed an interesting chart to point out, as Mr Tritch’s choice of years for ‘panics’ actually establishes a key point about chartism. It’s really rather backward-looking...
http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/08/18/319336/steampunk-chartism/


Model 1-2-3 (Van K. Tharp, D.R. Barton Jr., S. Sjuggerud)

Model 1-2-3 służy, ocenie sytuacji na rynku akcji, wspomagając podjęcie decyze. Swoją nazwę czerpie od trzech głównych czynników mających wpływ na rynek:
1.oceny rynku (długoterminowy trend wzrostowy +, długoterminowy trend spadkowy -),
2.atmosfery wokół stóp procentowych (RPP, FED)
3.poziomu cen (P/E, wartość graniczna 17)
Model mówi, że jeśli wszystkie trzy czynniki są dla nas korzystne, pali się zielone światło: czas przystąpić do zakupów. Dotychczas (1927-2003), gdy paliło się zielone światło kursy akcji wzrastały 19,5% rocznie. KUPUJ
Jeśli dwa z trzech czynników są dla nas korzystne, pali się żółte światło: trzymaj. Taka sytuacja pozwala wygenerować wzrosty rzędu 10,7% rocznie. TRZYMAJ
Jeśli tylko jeden jest korzystny zapala się czerwone światło. W takich warunkach akcje traciły dotychczas na wartości około 9,7% rocznie. SPRZEDAWAJ