Portfel

Czerwiec 2013
Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny
Wynik portfela w czerwcu - do 19.06.2013 w związku z umorzeniem jednostek: -0,04%

PODSUMOWANIEWynik portfela od początku publikacji (wrzesień 2012 - 19 czerwiec 2013): 3,32%
Miesięczna stopa zwrotu +0,34%
Roczna stopa zwrotu +4,12

 
Maj 2013


Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny

Wynik portfela w maju: 0,05%

Wynik portfela od początku publikacji (wrzesień 2012 - maj 2013): 3,36%


Kwiecień 2013


Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny

Wynik portfela w kwietniu: 0,40%
Wynik portfela od początku publikacji (wrzesień 2012 - kwiecień 2013): 3,31%


Marzec 2013


Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny

Wynik portfela w marcu: 0,13%
Wynik portfela od początku publikacji (wrzesień 2012 - marzec 2013): 2,91%
Luty 2013


Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny

Wynik portfela w lutym: 0,24%
Wynik portfela od początku publikacji (wrzesień 2012 - luty 2013): 2,78%


Styczeń 2013

Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny

Wynik portfela w styczniu: 0,26%
Wynik portfela od początku publikacji (wrzesień 2012 - styczeń 2013): 2,54%


Grudzień 2012

Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny
Wynik portfela w grudniu: 0,42%
Wynik portfela od początku publikacji (wrzesień - grudzień 2012): 2,28%
        
Listopad 2012

Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny
Prognozowany wynik: 0,3%-0,35%
Wynik portfela w listopadzie: 0,52% 
Wynik portfela:
Wynik portfela od początku publikacji: 1,86


Październik 2012
Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny
Prognozowany wynik: 0,3%-0,4%
Wynik portfela w październiku: 0,46% 
Wynik portfela:
Wynik portfela od początku publikacji: 1,34%


Wrzesień 2012
Zaangażowanie środków: Fundusz lokacyjny

Wynik portfela: +0,88%
Od początku publikacji: +0,88%


---------------------------------------
Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).