Docelowa wartość złota to 5.000$! Ile w tym prawdy?

Takiej właśnie treści wiadomość otrzymałem niedawno z pewnej amerykańskiej firmy zajmującej się inwestycjami między innymi w srebro i złoto. Powodów takiego stanu rzeczy upatruje się z paru przyczyn, które wskaże w treści dzisiejszego wpisu, jak również własne zdanie w zakończeniu. 

Prognoza giełdowa na następny kwartał.

Sporo czasu upłynęło od ostatniej kwartalnej prognozy giełdowej, z której jednoznacznie wynikało, iż kupno akcji to raczej kiepski pomysł. Spośród dziewięciu czynników kształtujących ewentualny pozytywny klimat inwestycyjny, aż osiem dawało odczyt negatywny. Stopy procentowe, inflacja, czy PKB to tylko niektóre negatywne czynniki z przeszłości. Czy aktualnie coś się zmieniło? Czy warto zainteresować się akcjami w perspektywie kolejnego kwartału?
 Zanalizujmy ponownie kluczowe elementy rzutujące na atrakcyjność rynku akcji w Polsce. 

Trend
aktualny trend indeksu wig 20
Wig 20 w interwale tygodniowym

Zainwestuj w złoto. Możliwy wzrost rynku złota na poziomie 70-80%!

Nie często odnoszę się do wypowiedzi analityków, czy przedstawicieli firm zajmujących się szeroko pojętym inwestowaniem. Natomiast baczną uwagę zwracam na sposób wypowiedzi, oczywiście nie na mowe ciała, a przekazywane argumenty. Sam zresztą staram się jak najlepiej uzasadnić własny punkt widzenia zajmując jakiekolwiek stanowisko. Poniżej załączam wypowiedz z której można wnioskować, iż złoto na rok 2012 pozwoli zarobić około 70-80% lub jak inni twierdzą rynek ten wzrośnie o 70-80%. Czy to słuszna prognoza?