Składowe i aktualizacja portfela oraz wybór spółek

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, portfel w najbliższych miesiącach sukcesywnie powinien nabierać ostatecznego kształtu. Założenia docelowe portfela, to:
- 35% środków lokowane będzie w akcje lub waluty,

Rynek - obserwacje i "okazje"

Z uwagi, iż ostatnimi czasy mobilizacja i chęć prowadzenia bloga była niewielkie, dzisiaj wpis bardzo krótki, za to mocno osadzony w realiach rynkowych. Po pierwsze, z końcem czerwca wszystkie środki zostały "usunięte" z funduszu lokacyjnego, a całość zasiliła konto bankowe z kiepskim oprocentowaniem. Dwa, co dalej? Analizuję, nieustannie przeglądam wykresy, typuję spółki, a szczególną uwagę poświęcam walutom.