Mierzymy hossę!

Dzisiaj skupie się na najbardziej oczekiwanym okresie na rynkach, czyli na okresie hossy. Postaram się zważyć, zmierzyć oraz określić dlaczego wzrosty długoterminowo trwają krócej a czasami dłużej.
Zobaczmy:
  1. jak długo trwa hossa?
  2. ile wynosi zasięg hossy?
  3. jaki jest średni zasięg hossy?
  4. ile trwa średnia hossa?
  5. determinanty długości hossy?

Symulacja

Obecnie, gdzie naprzemiennie mamy do czynienia a to z wzrostami, a to ze spadkami, niezwykle trudno zidentyfikować długoterminowy ruch cen. Korekta hossy? Pierwsza faza bessy?
Dzisiaj spróbuję określić na podstawie przeszłych długoterminowych ruchów indeksu obecne położenia indeksu. Niektórzy powtarzają, na giełdzie nic dwa razy się nie zdarza. Osobiście absolutnie mam odmienne zdanie. Oczywiście, ceny nie podążają identycznie tą samą ścieżką a z uwzględnieniem pewnych odchyleń wynikających ze zdarzeń gospodarczych. 

Zajmijmy się ewentualną hossą. Co nam jest niezbędne? Wyznaczenie przeszłych długoterminowych ruchów wzrostowych i przeniesienie ich na wykres w chwili obecnej, przy czym pierwszym punktem wspólnym będzie dołek z 2009 roku.
WIG20 - tak to wygląda w dłuższym okresie czasu.
WIG20- sytuacja obecna z punktu widzenia dalszej hossy i wcześniejszych trendów.

Dywergencje RSI

Dzisiaj poświęcę trochę czasu dywergencjom czyli różnicą  powstałym pomiędzy rysowanym trendem cenowym a tym tworzonym przez wskaźniki, w tym konkretnym przypadku mowa o RSI.
Jednak dzisiejszy wpis nie będzie miał na celu zidentyfikowania stricte dywergencji hossy czy bessy

dywergencja hossy (byka)Powstaje jeżeli ceny osiągają dołek na poziomie niższym od poprzedniego dołka, a wykres wskaźnika analizy technicznej osiąga dołek na wyższym poziomie niż podczas poprzedniego spadku. Taka sytuacja jest ostrzeżeniem przed zmianą trendu na zwyżkujący.
dywergencja bessy (niedźwiedzia)Powstaje jeżeli ceny zwyżkują, a wykres wskaźnika analizy technicznej osiąga szczyt na niższym poziomie niż podczas poprzedniego wzrostu. Powinno to być ostrzeżeniem przed zmianą trendu na zniżkując

Pozycje

W dniu dzisiejszym będę chciał ocenić, przyjrzeć się bliżej jednej z bardziej popularnych spółek na naszym parkiecie czyli KGHM. Jaka pozycja może przynieść korzyści a jaka może wyrządzić spustoszenie w naszym portfelu tj. na  rachunku inwestycyjnym.
Na początek wykres długoterminowy:


Zaznaczyłem linię trendu długoterminowego (1) na tej podstawię zasadne jest poprowadzenie linii równoległej przebiegającej przez szczyty (2). Widzimy już, że praktycznie znajdujemy się przy górnych ograniczeniach kanału, a więc możliwy jest ruch wzrostowy na poziomy historycznych maksimów czyli 200-210zł albo powrót na minima czyli ruch na poziomy 30-40zł.

Klimat - 4Q2011

Nawiązując do tematu z dnia dzisiejszego warto się zastanowić, czy to już czas na nabycie akcji? Zaangażowanie większej ilości kapitału? Jeśli tak, to jakie temu towarzyszy ryzyko? Jeśli nie, to jakie czynniki determinują taki stan rzeczy? Zanim jednak dojdziemy do meritum dzisiejszego wpisu załóżmy, że jesteśmy w okresie silnej hossy, gdzieś w połowie jej trwania. Inflacja kształtuje się trochę  poniżej wyznaczonego celu inflacyjnego. Sektor przedsiębiorstw cechują niskie poziomy zadłużenia a osiągane wyniki przewyższają najśmielsze oczekiwania. Budżet państwa jest zrównoważony przy zerowym długu. Pięknie to wszystko wygląda, można śmiało angażować sto procent posiadanego kapitału.
Porównajmy zatem powyższy klimat (wzorzec) dla rynku akcji z sytuacją obecną opierając analizę
o poszczególne czynniki składowe(przyznając każdemu składnikowy wartość; 1 przy pozytywnym odczycie, : 0 przy negatywnym odczycie.
1. Trend
---------------------------------------
Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).