Cena do zysku powie w co zainwestować?

Powszechnie przyjmuje się, że wskaźnik ceny do zysku (P/E), wskazuje po ilu latach nastąpi zwrot z inwestycji w akcje danej spółki.
Czy jednak możliwym jest zastosowanie wspomnianego wskaźnika do innych inwestycji, takich jak chociażby lokaty czy nieruchomości?


---------------------------------------
Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).