Zasady użytkowania

Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).

Risk and Profit oraz autorzy wpisów i komentarzy nie ponosza jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie ich wypowiedzi.

Dalsze rozpowszechnianie artykułów, grafik, wykresów w jakiejkolwiek formie jest dozwolone pod warunkiem: zamieszczenia informacji dotyczącej ich pochodzenia, za co uważa się wskazanie dokładnego adresu witryny (linku) http://risk-and-profit.blogspot.com,
poinformowania autora drogą mailową riskandprofit@gmail.com o ich wykorzystaniu.


---------------------------------------
Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).