Klimat - 4Q2011

Nawiązując do tematu z dnia dzisiejszego warto się zastanowić, czy to już czas na nabycie akcji? Zaangażowanie większej ilości kapitału? Jeśli tak, to jakie temu towarzyszy ryzyko? Jeśli nie, to jakie czynniki determinują taki stan rzeczy? Zanim jednak dojdziemy do meritum dzisiejszego wpisu załóżmy, że jesteśmy w okresie silnej hossy, gdzieś w połowie jej trwania. Inflacja kształtuje się trochę  poniżej wyznaczonego celu inflacyjnego. Sektor przedsiębiorstw cechują niskie poziomy zadłużenia a osiągane wyniki przewyższają najśmielsze oczekiwania. Budżet państwa jest zrównoważony przy zerowym długu. Pięknie to wszystko wygląda, można śmiało angażować sto procent posiadanego kapitału.
Porównajmy zatem powyższy klimat (wzorzec) dla rynku akcji z sytuacją obecną opierając analizę
o poszczególne czynniki składowe(przyznając każdemu składnikowy wartość; 1 przy pozytywnym odczycie, : 0 przy negatywnym odczycie.
1. TrendW długim i średnim terminie bezwzględnie dominuje trend spadkowy, oczywiście możliwe są ruchy korekcyjne spadków, jednakże patrząc z punktu widzenia prawdopodobieństwa bardziej prawdopodobna jest kontynuacja trendu spadkowego niż jego odwrócenie. Warto mieć również na uwadze czas trwania trendu określając go jako stosunkowo młody.
Odczyt negatywny - 0
2. Wolumen
Wraz z załamaniem indeksu widać wyraźne ożywienie, co potwierdza załamanie trendu wzrostowego. Idąc dalej rysująca się formacja i jej układ wolumenu wskazuje, że tworzymy obszar konsolidacji przed dalszymi spadkami. Wolumen wzrasta na sesjach spadkowych i maleje na sesjach wzrostowych.
Odczyt negatywny - 0


3. Średnie ruchomeOdczyt negatywny - 0

4. Stan gospodarki ( inflacja, stopy procentowe, PKB)
4a. Inflacja
Wartość 4,1 % przy założonej wartości maksymalnej dla celu inflacyjnego 3,5 % i prognozie na najbliższe 12 miesięcy - 3,8%. Dla zobrazowania problemu, celowo naniosłem na słupki inflacji wykres wig 20, nie trudno zauważyć przy jakiej wartości inflacji rynek akcji ma się dobrze.
Odczyt negatywny - 0

4b. Stopy procentowe

Pozostające na wysokim poziomie stopy procentowe stanowią naturalną konsekwencją presji inflacyjnej.  Kluczowa jest obserwowanie dalszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie ewentualnej ich obniżki. Kiedy to nastąpi? Prognozy mówią że pierwsza obniżka nie powinna mieć miejsca w 2011 roku, a dopiero w pierwszym kwartale 2012 roku.
Odczyt negatywny - 0

4c. PKB
Załamanie wzrostu gospodarczego obrazuje jego płaski przebieg na zamieszczonym wykresie. Widać analogię do roku 2008.  Prognozy na najbliższy rok wynoszą w zależności od źródła 2-3% dla gospodarki Polski i znacznie gorsze dla strefy Euro i Stanów Zjednoczonych.
Odczyt negatywny - 0

5. PLN (aprecjacja/deprecjacja)
Pomijam w związku z ostatnimi interwencjami NBP i BGK, nim to jednak nastąpiło złoty tracił względem głównych walut z tendencją do dalszej deprecjacji w dłuższym czasie.
6. Zagrożenia globalne
Tutaj odpowiedzią zostawię link szerzej omawiający problem Grecji: konkretnie o Grecji.
Generalnie należy przyjąć, że jakiekolwiek zawirowania, niewyjaśnione w pełni zagrożenia dla sektora finansowego wpływają negatywnie na rynek akcji.
Odczyt negatywny - 0

Wyniki:
Ilość ocen - 7; pozytywnych - 0; negatywnych - 7
Ryzyko/Zysk = 7/0

Wygląda na to, że nie jest to dobry czas na zakup akcji a zaangażowanie kapitału w tą część rynku wiąże się z ogromnym ryzykiem.

Serdecznie pozdrawiam
RiskandProfit

P.S. Prognozy będę zamieszczał kwartalnie i dla ułatwienia zamieszczał w zakładce klimat znajdującej się na lewym panelu.

Bardzo liczę na Wasze komentarze w celu przekazania: konstruktywnej krytyki i uwag do publikowanych wpisów, pomysłów na kolejne wpisy na blogu, propozycji współpracy, czy po prostu utwierdzenia mnie w przekonaniu, że warto prowadzić ten blog.
Zasady komentowania: rzeczowość, nawiązanie do tematu, brak wulgaryzmów. Komentarze nie spełniające tych warunków nie będą publikowane. Dozwolone jest linkowanie własnej domeny dowolną frazą.

2 ; Dodaj komentarz:

wykresyGieldowe 8 października 2011 16:52  

Wiele tez mocno wątpliwych. Np. o stopach procentowych. W Polsce są wysokie, ale np. amerykańskie 10-cio latki są na poziomie 2%, czyli jak po depresji.

Średnie ruchome -- fuszerka. Trzeba sprawdzić średnie na różnych śwecach: dziennych tygodniowych i miesięczynych. Często każda skala czasowa opowiada inną historię.

I najważniejsze – są rynki silne i są rynki słabe, i trzeba to zauważyć.

PS. kluczowa może być para usdjpy

Risk and Profit 8 października 2011 22:38  

Analizowałem pod kątem stricte rodzimego otoczenie.
Zgadza się co do stanów, ale tam z kolei prawdopodobnie dojdzie niebawem do walki z hiperinflacja. Generalnie temat na artykuł.

Średnie, może i fuszerka, faktycznie można w wielu horyzontach rozpatrywać
Zrobiłem w jednym ukladzie tygodniowym, nastepnym razem wzbogacę ten obszar. Dziękuje za wskazówkę (będzie bardziej obiektywnie).

Zgadza się, silne i słabe. GPW reprezentuje te drugie.

Prześlij komentarz

Skomentuj


---------------------------------------
Wyświetlana zawartość witryny stanowi wyraz osobistych poglądów autora i w żadnym razie nie jest “rekomendacją” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715).