Składowe i aktualizacja portfela oraz wybór spółek

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, portfel w najbliższych miesiącach sukcesywnie powinien nabierać ostatecznego kształtu. Założenia docelowe portfela, to:
- 35% środków lokowane będzie w akcje lub waluty,
- pozostała część kapitału zostanie ulokowana w depozycie bankowym, z możliwością zaangażowania tych środków w inne przedsięwzięcia związane z działalnością gospodarczą lub inwestycyjną. Jednakże ewentualne użycie tych środków nie może wiązać się z ryzykiem, tzn. muszą być one zabezpieczone, np. fundusz z gwarancją kapitału lub inne zabezpieczenia.

Możliwe, że niektórzy będą zadawali pytanie o strukturę portfela. Dlaczego tylko 35% kapitału inwestowane będzie w ryzykowne aktywa? Wiążę się to z fazą rynku, długością trwania hossy (patrząc przez pryzmat rynków zagranicznych) oraz danych napływających z gospodarek. Oczywiście jest to mój własny subiektywny osąd sytuacji.

Jakie spółki będą brane pod uwagę?
- spółki charakteryzujące się większą rentownością kapitałów i aktywów, aniżeli średnia szerokiego rynku, czy też danej branży,
- spółki pozostające poza zainteresowaniem rynku - uściślając, nie będące w fazie gwałtownego wzrostu cen,
- spółki spekulacyjne, w trudnej sytuacji ekonomicznej lub z ujemnymi wynikami finansowymi - ten ostatni typ spółek tworzyć będzie możliwość krótkoterminowego zaangażowania niewielkich kwot kapitału, celem osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu,
- spółki pozostające w korzystnej sytuacji technicznej.

Podsumowując ubiegły tydzień.
W portfelu znalazł się TPE  kupowany po cenie 4,35 zł. Jego aktualny udział w portfelu to:  5,89%. Nadal pozostaje otwarta forma aktualizacji i prezentacji portfela, tak aby był on czytelny i w miarę często aktualizowany. Choć szczerze mówią,c zupełnie nie mam na to pomysłu.

Następny wpis prawdopodobnie zostanie poświęcony samemu zawieraniu transakcji, na przykładach kolejnych nabytych akcji.

Bardzo liczę na Wasze komentarze w celu przekazania: konstruktywnej krytyki i uwag do publikowanych wpisów, pomysłów na kolejne wpisy na blogu, propozycji współpracy, czy po prostu utwierdzenia mnie w przekonaniu, że warto prowadzić ten blog.
Zasady komentowania: rzeczowość, nawiązanie do tematu, brak wulgaryzmów. Komentarze nie spełniające tych warunków nie będą publikowane. Dozwolone jest linkowanie własnej domeny dowolną frazą.

5 ; Dodaj komentarz:

Karol 25 lipca 2013 23:07  

Ja uważam, że dobrze, że tylko 35% jest lokowane w ryzykowne aktywa. Podobnie robię i źle na tym nie wychodzę.

Krzysztof 2 sierpnia 2013 13:45  

Dziękuje za wpis. Na razie nie osiągnąłem progu 35%. W portfelu bez zmian tylko Tauron.

Pozdrawiam

Karol 19 sierpnia 2013 21:46  

Trochę czasu to zajęło póki próg osiągnąłem, więc cierpliwości;-)

Olaf 13 września 2013 09:28  

Ja dopiero zaczynam ale dzięki to słuszna uwaga.

Nati 22 września 2013 22:12  

Wyznaczenie sobie celu jest najważniejsze - później tylko trochę samozaparcia i wiedzy i będzie dobrze;-)

Prześlij komentarz

Skomentuj